Sweden

ATT LEVA MED SVÅR KRONISK NEUTROPENI

En handbok för patienter och deras familjer

Prof. Jan Palmblad

Karolinska Institutet at
Dept. of Medicine
Karolinska University Hospital Huddinge
S-141 86 Stockholm

E-Mail: Jan.Palmblad@ki.se
Internet: http://www.medhs.ki.se/neutropeni/

Dr. Göran Carlsson

Department of Pediatric Oncology, Q6:04
Karolinska University Hospital Solna
S-171 76 Stockholm

E-Mail: Goran.Carlsson@ki.se
Internet: http://www.ki.se/kbh/index_en.htm

Prof. Jan Palmblad

Dr. Göran Carlsson

 

 

→ Home ←     |     → Back to Partner Countries of the SCNIR ←     |     → Startseite ←