Polen

Dr. Krzysztof Kalwak

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - pracownicy
Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Kształcenia Podyplomowego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5
50-345 Wrocław

 

E-Mail: kk@pedhemat.am.wroc.pl
Internet: https://www.wlkp.umed.wroc.pl/hematologia-dziecieca-pracownicy/

 

Dr. Maja Klaudel

Instytut Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka"
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
ul. Aleja Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

 

E-Mail: majaklaudel@gmail.com
Internet: http://www.immunologia.czd.pl/pracownicy.php